Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2013

[Στα σκαλοπάτια σήμερα πάλι...]

Στα σκαλοπάτια σήμερα πάλι. Θέσεις ορθίων κι ούτε καρφίτσα! Άνευ σημειώσεων, άνευ βιβλίων... Ακροατής και καταδύτης (Θα σ' απομείνει το Διμήνι).

Σήμερα

Σήμερα θα μπορούσα να μιλώ και για επανάσταση. Ξέρω πως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό σιωπώ. Γι' αυτό επιλέγω τη συνείδηση.