Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2013

[Χάσκουν θριαμβικά κενά]

Χάσκουν θριαμβικά κενά Στα τρίσβαθα της ψυχής μου. Το σύντριμμα υποχώρησε Απ' τις πολλές βροχές. Άτσαλες προχειροδουλειές! Προσωρινά μπαλώματα Κι ανεμομαζώματα...

[Χριστούγεννα λοιπόν!]

Χριστούγεννα λοιπόν! Στη μολυσμένη ετούτη πόλη   Δε θα χιονίσει ποτέ. Ουδέν γραφικό σε τζάκια Και ξυλόσομπες.

[Το λεωφορείο αυτό]

Το λεωφορείο αυτό Είναι ακυβέρνητο Δεν έχει στάση.

Δεν ξέρω πώς ανέβηκα Ή αν θα 'ταν όφελος Να το είχα χάσει.