[Μεσιτικόν "Μοντέρνα ανθρωπότης"]

Μεσιτικόν "Μοντέρνα ανθρωπότης"
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ (ελαφρώς μεταχειρισμέναι)
Συνειδήσεις εις τιμάς ευκαιρίας!
Με όλας τας πιστοποιήσεις συντηρήσεως
& ισόβιαν εγγύησιν λειτουργίας.
Πληροφορίαι, κος Παναγιώτης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Εις υγείαν

Tους φίλους σου

Έντγκαρ